کلیپ آموزشی مرخصی، غیبت و ترک کار با مشاوره محمد علی بیطرفان کارشناس ارشد حقوق انتشار یافته است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.