قانون مدنی، بیطرفان، محمد علی بیطرفان، مشاوره حقوقی رایگان

قانون مدنی، بیطرفان، محمد علی بیطرفان، مشاوره حقوقی رایگان

قانون مدنی، محمد علی بیطرفان، مشاوره رایگان

ماده۱۶- مطلق اشجار و شاخه‌هاي آن و نهال و قلمه مادام كه بريده يا كنده نشده است غير منقول است .

[bookly-form]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.