قانون مدنی، بیطرفان، محمد علی بیطرفان، مشاوره حقوقی رایگان

قانون مدنی، بیطرفان، محمد علی بیطرفان، مشاوره حقوقی رایگان

قانون مدنی، محمد علی بیطرفان، بیطرفان، مشاوره حقوقی رایگان، مشاوره خانواده، مشاوره قانون، مشاوره قانون مدنی

ماده۱۰- قراردادهاي خصوصي نسبت به كساني كه آنرا منعقد نموده‌اند در صورتي كه مخالف صريح قانون نباشد نافذ است .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.