قانون مدنی، بیطرفان، محمد علی بیطرفان، مشاوره حقوقی رایگان

قانون مدنی، بیطرفان، محمد علی بیطرفان، مشاوره حقوقی رایگان

قانون مدنی، محمد علی بیطرفان، بیطرفان، مشاوره حقوقی رایگان، مشاوره خانواده، مشاوره قانون، مشاوره قانون مدنی

ماده۴- اثر قانون نسبت به آتيه است و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد مگر اينكه در خود قانون ، مقررات خاصي نسبت به اين موضوع اتخاذ شده باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.