قانون مدنی، بیطرفان، محمد علی بیطرفان، مشاوره حقوقی رایگان

قانون مدنی، بیطرفان، محمد علی بیطرفان، مشاوره حقوقی رایگان

قانون مدنی، محمد علی بیطرفان، مشاوره رایگان

ماده۳- انتشار قوانين بايد در روزنامه رسمي به عمل آيد.

[bookly-form]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.