آیا می توان مهریه را به زن ناشزه پرداخت نکرد؟

آیا می توان مهریه را به زن ناشزه پرداخت نکرد؟

سوال حقوقی شما: آیا می توان مهریه را به زن ناشزه پرداخت نکرد؟  
دریافت نوبت مشاوره تلفنی سوالات حقوقی (رایگان)

دریافت نوبت مشاوره تلفنی سوالات حقوقی (رایگان)

دریافت نوبت مشاوره حقوقی (تخصصی خانواده) به صورت تلفنی توسط محمد علی بیطرفان می باشد. هزینه مشاوره یک...